Project

General

Profile

Varmuuskopiointi » History » Version 9

opqdonut, 14.04.2013 23:01

1 1 opqdonut
h1. Varmuuskopiointi
2 1 opqdonut
3 1 opqdonut
h2. Varmuuskopioitten sijainti
4 1 opqdonut
5 1 opqdonut
Yhteisillä virtuaalikoneilla @zerg@ ja @protoss@ on @/srv/backup@, jonne luodaan käyttäjäkohtaisia alihakemistoja. On suositeltavaa varmuuskopioida virtuaalikoneesi _eri fyysiselle palvelimelle_ kun missä se pyörii.
6 1 opqdonut
7 1 opqdonut
h2. Obnam
8 1 opqdonut
9 5 opqdonut
Ylläpito suosittelee "Obnamia":http://liw.fi/obnam/. "Readmen":http://liw.fi/obnam/README/ ja mansivun lukeminen on hyödyllistä.
10 1 opqdonut
11 2 opqdonut
# Valitse haluatko varmuuskopioda zergille vai protossille (jatkossa KONE)
12 2 opqdonut
# Järjestä koneesi rootille pääsy KONEelle:
13 2 opqdonut
## Luo uusi ssh-avainpari: @sudo ssh-keygen -f /root/.ssh/id_rsa_backup@
14 2 opqdonut
## Kopioi @/root/.ssh/id_rsa_backup.pub@ tiedoston @KONE:.ssh/authorized_keys@ loppuun
15 2 opqdonut
## Lisää seuraavat rivit tiedostoon @/root/.ssh/config@:
16 2 opqdonut
<pre>
17 2 opqdonut
Host "KONE.fixme.fi"
18 2 opqdonut
IdentityFile "~/.ssh/id_rsa_backup"
19 2 opqdonut
</pre>
20 2 opqdonut
# Varmuuskopiointien sijainti
21 2 opqdonut
## Pyydä ylläpitoa luomaan hakemisto @KONE:/srv/backup/KÄYTTÄJÄNIMI@
22 2 opqdonut
## Varmista että hakemiston oikeudet ovat oikein: @chmod 700 /srv/backup/KÄYTTÄJÄNIMI@
23 2 opqdonut
## Luo hakemisto @KONE:/srv/backup/KÄYTTÄJÄNIMI/obnam@
24 2 opqdonut
# Obnamin säätö ja käyttö
25 2 opqdonut
## Kirjoita tiedostoon @/etc/obnam.conf@ jotain suunnilleen tällaista:
26 2 opqdonut
<pre>
27 2 opqdonut
[config]
28 2 opqdonut
repository: sftp://KÄYTTÄJÄNIMI@KONE.fixme.fi/srv/backup/KÄYTTÄJÄNIMI/obnam
29 2 opqdonut
keep: 72h,7d,5w,12m
30 2 opqdonut
root: /
31 6 opqdonut
log: /var/log/obnam.log
32 6 opqdonut
log-max: 1048576
33 6 opqdonut
exclude: ^/dev, ^/proc, ^/sys, ^/tmp, ^/run, ^/mnt, ^/media, ^/lost+found
34 1 opqdonut
</pre>
35 1 opqdonut
## Aja @sudo obnam backup@ tehdäkseksi ensimmäisen backupin (tässä kestää sitten aika pitkään!)
36 8 opqdonut
37 7 opqdonut
* TODO
38 7 opqdonut
** obnamin lisääminen croniin
39 7 opqdonut
** @obnam forget@ eli vanhojen bakcuppien poistaminen
40 9 opqdonut
** @exclude@-listan viilaaminen, @one-file-system@
41 1 opqdonut
42 1 opqdonut
h2. Muut vaihtoehdot
43 1 opqdonut
44 6 opqdonut
* rsync, rdiff-backup, duplicity, bup, ?