Project

General

Profile

Varmuuskopiointi » History » Version 3

Version 2 (opqdonut, 13.04.2013 17:18) → Version 3/9 (opqdonut, 13.04.2013 17:18)

h1. Varmuuskopiointi

h2. Varmuuskopioitten sijainti

Yhteisillä virtuaalikoneilla @zerg@ ja @protoss@ on @/srv/backup@, jonne luodaan käyttäjäkohtaisia alihakemistoja. On suositeltavaa varmuuskopioida virtuaalikoneesi _eri fyysiselle palvelimelle_ kun missä se pyörii.

h2. Obnam

Ylläpito suosittelee "Obnamia":http://liw.fi/obnam/. "Readmen":http://liw.fi/obnam/README/ lukeminen on hyödyllistä.

# Valitse haluatko varmuuskopioda zergille vai protossille (jatkossa KONE)
# Järjestä koneesi rootille pääsy KONEelle:
## Luo uusi ssh-avainpari: @sudo ssh-keygen -f /root/.ssh/id_rsa_backup@
## Kopioi @/root/.ssh/id_rsa_backup.pub@ tiedoston @KONE:.ssh/authorized_keys@ loppuun
## Lisää seuraavat rivit tiedostoon @/root/.ssh/config@:


<pre>
Host "KONE.fixme.fi"
IdentityFile "~/.ssh/id_rsa_backup"
</pre>


# Varmuuskopiointien sijainti
## Pyydä ylläpitoa luomaan hakemisto @KONE:/srv/backup/KÄYTTÄJÄNIMI@
## Varmista että hakemiston oikeudet ovat oikein: @chmod 700 /srv/backup/KÄYTTÄJÄNIMI@
## Luo hakemisto @KONE:/srv/backup/KÄYTTÄJÄNIMI/obnam@


# Obnamin säätö ja käyttö
## Kirjoita tiedostoon @/etc/obnam.conf@ jotain suunnilleen tällaista:


<pre>
[config]
repository: sftp://KÄYTTÄJÄNIMI@KONE.fixme.fi/srv/backup/KÄYTTÄJÄNIMI/obnam
keep: 72h,7d,5w,12m
root: /
log: syslog
</pre>


## Aja @sudo obnam backup@ tehdäkseksi ensimmäisen backupin

h2. Muut vaihtoehdot

TODO