Project

General

Profile

Sähköposti » History » Version 4

terom, 10.09.2016 22:58

1 4 terom
h2. Sähköposti @fixme.fi domainille
2 1 opqdonut
3 4 terom
Sähköpostitunnukset sijaitsevat IPA:n LDAP:issa, ja käytetään IPA-tunnuksilla.
4 1 opqdonut
5 4 terom
* Saapuva posti:
6 4 terom
** Uudelleenohjataan IPA-tunnuksen @mail@-osoitteeseen.
7 4 terom
** Voi hallinnoida itse [[https://ipa1.fixme.fi/]] ja Userin kohdalta *Contact Settings* > *Email address*
8 4 terom
* Lähtevä posti: @smtp.fixme.fi@ TCP port 587 SMTP + StartTLS + SASL PLAIN authentication
9 4 terom
** Tunnistautuminen IPA-tunnuksella
10 1 opqdonut
11 1 opqdonut
12 1 opqdonut
13 4 terom
h2. Sähköposti jäsenien domaineille
14 1 opqdonut
15 4 terom
Muiden domainien sähköpostiosoitteet sijaitsevat IPA:n LDAP:issa, ja ovat sidottuja tiettyyn fixme-tunnukseen.
16 4 terom
17 4 terom
* Domainin MX:na on oltava @mail.fixme.fi@
18 4 terom
* Domain on oltava LDAP-userin @mailAccessDomain@ attrina
19 4 terom
* Domain osoitteet on oltava LDAP-userin @mailAlternateAddress@ attreina
20 4 terom
21 4 terom
h2. IPA komennot
22 4 terom
23 1 opqdonut
<pre>
24 4 terom
ipa user-mod --add objectClass=mailRecipient inari
25 4 terom
ipa user-mod --addattr mailAccessDomain=listenmaa.fi inari
26 4 terom
ipa user-mod --add mailAlternateAddress=inari@listenmaa.fi inari
27 1 opqdonut
</pre>
28 4 terom
29 4 terom
h2. GSSAPI
30 4 terom
31 4 terom
TODO: SASL Kerberos auth?