Project

General

Profile

Sähköposti » History » Version 3

Version 2 (opqdonut, 05.11.2012 23:57) → Version 3/4 (jl, 06.09.2015 13:06)

h1. Sähköposti

h3. Lyhyesti

* Saapuva posti: @imaps://mail.fixme.fi/@ (portti 993)
** Tunnistautuminen LDAP-tunnuksella
** ...tai kerberos-tiketillä (gssapi)
* Lähtevä posti: @mail.fixme.fi@ SMTP over SSL (portti 465) 993)
** Tunnistautuminen LDAP-tunnuksella

h3. GSSAPI

Fixmen imap-palvelin on yhteydessä kerberokseen. Pääset lukemaan meilejäsi kirjoittamatta salasanaa uudestaan jos olet saanut kerberos-tiketin (esimerkiksi yhteiselle virtuaalikoneelle kirjautuessasi). Ks. [[Kerberos ja ldap]].

Tässä toimiva @.muttrc@

<pre>
set imap_authenticators=gssapi
set folder="imaps://mail.fixme.fi/"
set spoolfile="imaps://mail.fixme.fi/INBOX"
set imap_user="tunnuksesi"
</pre>